Friday 5 September 2014

Back to school by Gabriella

Back to school, back to reality 
It's time to head back to school. You can almost
smell it in the air. But one thing is for sure, hitting the books, whether you're in high school or college, is a lot more fun with some new fall outfits :) 
I was focusing on finding five of the hottest looks for the new back to school season. Some have a retro vibe, while others feature new twists on familiar classics. This fall you can plan for plaids, wooly coats, oversized cardigans, fringe, pastels and more. 


Je čas vrátiť sa do školy. Môžete to takmer cítiť vo vzduchu. Ale jedna vec je istá, ,či ste na strednej škole alebo vysokej škole, je oveľa väčšia zábava isť spät do školy s novým oblečením:) 

Dnes som sa zamerala na zistenie piatich najhorúcejšich hitov "späť do školy" outfitou. Niektoré z nich majú retro atmosféru, zatiaľ čo iní majú sú klasické. Tento rok na jeseň si môžete naplánovať vlnený kabáty, oversized vesty , strapce, pastelove farby a ďalšie.

 September is a tough month. Summer is over and work is getting harder. Work courses are building up in my diary. So today I decide I go for more classic 'office' look. 

September je ťažký mesiac. Letu je už koniec a práca je čím ďalej ťahšia. Pracovné školenia sa im nahrnajú, do moho denníka. Takže dnes som sa rozhodla  obliecť sa do viacej klasický "office" looku.
I love colors they make me smile and they are perfect for this time of year. September is such a crazy month, especially here in Ireland, where is raining non stop, I decided to go for my royal blue dress to bright thinks up.  

Milujem farby, lebo mi prinášajú úsmev na tvár a sú úžastné pre toto ročné obdobie. September je taký divný, smutný mesiac hlavne tu v Írsku, kde stále prší .  Tak som sa rozhodol obliecť si moje kráľovsky modré šaty.


Dress: Primark ( similar here)
Bag: Asos ( similar here
Shoes: Dune (similar here)
Jacket/ blazer: Savida ( similar here)

 Do you love colorful fashion ?
Máte radi farebnú módu?

 Love Gabriella xxxx


No comments:

Post a Comment